e Chạy演示在线va tại chỗbạn


Chạy演示在线va tại chỗbạn

Cac kỹsư禁止挂kỹthuật của涌钢铁洪流公司thểcung cấp thiết bịđểchạy演示thửmẫu trực tuyến干草tại冯氏thi nghiệm của bạn——干草để涌钢铁洪流giup bạn蒂姆ra giải phap thửnghiệm tốt nhất曹》Cac cầu của bạn。

Bạn cũng公司thểgửi cac mẫuđến涌钢铁洪流đểkiểm thử。

Cung nhau》thảo luận cac cầu弗吉尼亚州sắpxếp buổi演示干草đao tạo。

零件号
432 - 320
描述
低转矩修正表。

提供高度通用的扭矩测试时持有的容器和标本。完全可调10 - 190 mm之间开放(直径),以适应各种各样的形式。

四个橡胶外壳,螺纹钉提供标准螺丝到适当的线程在固定表适合标本维度。紧旋钮,以确保标本。

常用的漩涡范围扭矩测试系统。
图片
低扭矩固定板,4-peg
432 - 320低固定表应用程序
降低固定表
数据表
转矩修正表ds - 1132 - 03 - l00转矩修正表ds - 1132 - 03 - l00

相关的部分

配件

重量
950克
432 - 320涡固定板与主维度432 - 320涡固定板与主维度
陈列chuyện với chuyen gia vềcac phụkiện thửnghiệm lực va mo-men xoắn,泰cầm vađồđạc, danh mụcđầyđủtrực tuyến tren可能见到,可能见到bảng vađiện thoại diđộng của MecmesinBOB体育最新下载安装

有陈列chuyện với một chuyen吉尔

公司một标出hỏi vềphụkiện不?干草留置权hệva陈列chuyện với một阮富仲những Kỹsư禁止挂Kỹthuật của涌钢铁洪流ngay湾giờ……

类似的配件bob综合体育app入口