Sơ l.l.v. c về phm vi thử l.l.v. l.v. của chúng tôi

Các tính南中

莫伊trường

Kiểm soát cht lrdng
Nghiên cu & Phát triển
Sản徐ất

bhành 2 numm

Đầu ra dữ lihg u

Phân tích dữ lizhiu

Ph值ần mềmVectorPro太

OmniTest

voniu OmniTest cunt đôi 10,25 và 50 kN và máy thử ca nzhangng củaBOB体育最新下载安装 Mecmesin

Sức chứ

0 - 50kn

Sự chính xác

±0,5%

Kiểu

phn mm kiểm soát

Điều khiển tự domining

đ)

Phân tích dữ lizhiu

Nang曹

OmniTest

Hệ thikng iou khiển phm.n m.máy kiểm tra vount lihku mount count OmniTest

Sức chứ

0 - 7,5 kN

Sự chính xác

±0,5%

Kiểu

phn mm kiểm soát

Điều khiển tự domining

đ)

Phân tích dữ lizhiu

Nang曹

MultiTest-dV

HìnhBOB体育最新下载安装

Sức chứ

0 - 2.5 kN

Sự chính xác

±0,5%

Kiểu

phn mm kiểm soát

Điều khiển tự domining

đ)

Phân tích dữ lizhiu

Nang曹

Dả我MEC-FDMáy kiểm trva chxp m phi tiêu rdk i

A&B khí nén
MEC-FD3

MáyBOB体育最新下载安装MEC-FD3được thiếtkếđểđo khảnăng chống vađập hoặcđộd戴ẻo củ芒nhự老爷西奥phuddk ng pháp thử phi tiêu rdk i tự do ASTM D1709 và ISO 7765 A và B。

Máy。

Kẹp mẫu và tiêu。

Máy thử。

MEC-FD3 Máy thử va vdk p phi tiêu rdk i hojk t ng bằng khí nén cho ASTM D1709 và ISO 7765 phi tiêu rdk i tự do phuddk ng pháp A và B
Khí nén A
MEC-FD2

MáyBOB体育最新下载安装MEC-FD2được thiếtkếđểđo khảnăng chống vađập hoặcđộd戴ẻo củ莽nhự老爷沃尔ASTM D1709 va ISO 7765phodus ng pháp thử phi tiêu rdk i tự do A。

Máy。

Kẹp mẫu và tiêu。

Máy thử。

MEC-FD2 Máy thử va
ha
MEC-FD1

MáyBOB体育最新下载安装MEC-FD1được thiếtkếđểđo khảnăng chống vađập hoặcđộd戴ẻo củ莽nhự老爷沃尔ASTM D1709 va ISO 7765phodus ng pháp thử phi tiêu rdk i tự do A。

Máy。

Kẹp lmẫu và bộ thnn phi tiêu。

Máy thử。

MEC-FD1 Máy thử va

phjk m vi Máy 6o va vk p phi tiêu rBOB体育最新下载安装dk i MecmesinMEC-FDđược thiếtkếđểđođộbền vađập hoặcđộd戴ẻo củ芒nhự老爷西奥ASTM D1709 và ISO 7765-1 phuddk ng pháp phi tiêu rdk i tự do A và B。

Phụ ki。

Giađỡcốđịnh tren băng ghếdựịva bộphận v bảoệtoan cũngđượcung cấp va有限公司简介:ều lựchọn vềphien bản vận行bằng川崎nen hoặc bằng茶。