GizlilikPolitikası

gizliliğinizmBOB体育最新下载安装ecmesiniçinbüyükönemtaşımaktadırvebizimlepaylaştığınızKişiselBilgileribilgilerikorumayıtaahhüttaahhütediyoruz。BOB体育最新下载安装MECMESIN kişisel bilgilerinizi nasıl ele aldığı konusunda şeffaf olmaya, kişisel bilgilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya ve Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Veri Koruma Yasası 2018 uyarınca veri koruma yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlıdır.

BU POLITIKA,MBOB体育最新下载安装ECMESIN'INTALEPETTIğinizHizmetleriSağlamakiçinveyaBaşkaHangiherhangi bir nedenle bizekişiselBilgilerinizivermeyie vermeyiseçtiiztiizdeKiiniziziiziiziiziiziiziizioununizioununiziounounoununiounounounounounounuinounuinkerulunounuin ken ke ken ke ken ke ken ke ken ke ken ke kenkayrıcaMBOB体育最新下载安装ecmesin'inverilerinnasılorunmasınınınınınıververiveri veri ialakhaklarınınızıayrıntılarıylararıylarateAçıkila。ayrıcamBOB体育最新下载安装ecmesin websitelerininçerezlerinasılkullandığınıdaözetlemektedir。

Başlıklar

杜兰

BuPolitikanınTümYönleriMecmBOB体育最新下载安装esinyan irketleriiçindegeçerlidir。

BOB体育最新下载安装Mecmesin ve YanKuruluşlarınınıntümdümimiiveçiciçalışanları,bupolitikanınAmaçlarınınthinınYerineyerine getirilmesinisağlamaklayükümlümlüdür。Bu Politika,YanşirketlerizIçinweb siteleri de dahil olmaküzereTümMecmesinwBOB体育最新下载安装eb siteleriiçindegeçerlidir。

Veri KorumaKaydı

BOB体育最新下载安装bob手机官网登陆Mecmesin Ltd,Veri KorumaYasası1998KapsamındaVeridenetleyicisi ololarakkayıtlıdır。

bob手机官网登陆
VeriKorumaKayıt编号Z8719749
İngiltere'deKayıtlıno:01302639
Kayıtlıofis:牛顿之家,春季库普斯商业园,slinfold,batıSussex,RH13 0SZ
t:+44(0)1403 799979
E:info@BOB体育最新下载安装mecmesin.com


hakkınızdahangi bilgileri topluyoruz?

Sizinhakkınızdabilgi topluyoruz:

 • ürünlerigizveya hizmetleriziçintalepte bulunur veyasiparişverirseniz
 • sizdenürün(ler)satınalırsak,tedarikçilimizdenbiriyseniz
 • müşteriveyatedarikçiAnketleriniGönüllüllourakdoldurursanız
 • sirketimiz ilebirişbaşvurusuiçinBaşvuruyorsanızveyacv'nizi kamumalıbirişkurulunayerleştirdiyseniz

网站KullanımBilgileriçerezlerKullanılarakToplanır。

BilgilerinasılKullanacağız?

Bilgilerinizi belirlimeşruTicariçıkarlariçiniçleyeceğiz:

 1. MüşterivetedarikçiYönetimiiçinad,Adres,kurumsal e-posta adresi adresi ve telefonnumarasıgibikişiselBilgilerinizikullanırız。Örneğin, siparişinizi işlemek, ürünlerinizi / hizmetlerinizi teslim etmek, ödemeleri işleme koymak, siparişiniz, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve promosyon tekliflerimiz hakkında sizinle iletişim kurmak, kayıtlarımızı güncellemek ve hesabınızı bizimle korumak.
 2. Bu bilgileridünyanınDörtBiryanındakiofisleriz ve yankuruluşlarımımızlaPaylaşmakgerekebilir。ayrıcapristunütörağımızlada bilgipaylaşabiliriz。Bu sadecedistribletütörünününoununuz,satışSonrasıBakımVe / veya servisihtiyaçlarınınızıkarşılamasıiçindetaylarınınızıngerekligerekli oldu- olduolduğuulumlardagerzekekekleçekleçekleşir。BOB体育最新下载安装Mecmesin,GizlilikPolitikalındanVeyaKullanıcılarıhakkındakiBilgilerinasıltopladıklarıklarıklarıveyaeleealdıklarındandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandansorumludeğildir。
 3. sözleşmeYükümlülüklerimiziyerine getirmek veyasahtekarııÖnlemekiiçinkredikredi recedransajanslarıgibiortaklarar bilgi bilgi bilgipaylaşabiliriz。
 4. iirketimizle bir i从
 5. PazarAraştırmızaYardımcıolmakiçinkatılmayıSeçessenizantet anket soruyanıtlarınınıdakullanabiliriz。buaraştırmasadece dahili ololakkullanılacaktır。Bilgilerinizi Herhangi birdışkuruluşaSatmayacağız。
 6. Kişisel bilgileri, kullanıcıların web sitelerimizle nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamak ve tanıtım kampanyalarımızın ve reklamlarımızın etkinliğini belirlemek için kullanabiliriz.大小的IlgialanlarınızaVeSektörünüzeGöreuyarlanmışvesiziniçindeğerliolabilecek bilgiler ve / veya tekliflergönderebiliriz。BKZ。Pazarlama

Kişiselbilgilerinizi buamaçlarIçlizulbir birsüreSaklayabiliriz。Verileri buamaçlarlaIşlediğimizde,KişiselVerihaklarınızıDaimasaygılıtutmamızıveve buhaklarıdikkatealmamızızızızıs-sağlayAcağinz。KişiselVerileriBaşkaBiramaçlaPorplamıyoruz。

Pazarlama

尺寸MecBOB体育最新下载安装mesin veIştiraklerimizden,尺寸ÖzelIlgiduyabileceğiniDüşündüuğümüzürünveHizmetler hizmetlerhakkındabilgiGöndaGönderebiliriz。İletişimtelefon,Posta veya e-posta ve sms gibietkileşimliMedyaAracılığıylaolabilir。Bize Adresinizi,TelefonnumaranızıVeE-Posta adresinizi Vererek,BuamaçlarlaBuyöntemlerleIletişimKurulmasınıkabulmasınıkabuletmişolursunuşOlursunuz。

İstediğinizZaman pazarlamaamacıylasizinleiletişimKurmamızıengellemehememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememememaheahenızVardır。Bizden VeyaServisSağlayıcılarımızdanpazarlama bilgisi almakistemiyorsanız,lütfeninfo@BOB体育最新下载安装mecmesin.comAdresinden Veri KorumaGörevlizizebaşvurun。AboneliktençıkmaAyrıntıları,BizdenAldığınızTümE-e-BültenlerdedeaçıkçaBelirtilicecektir。

Web Siteleri

Kurabiye

Çerezler,Standart InternetGünlüğübilgileriniveZiyaretçiDavranışbilgilerini toplamakiçinbilgisayarınıza,tabletinize veyaakıllıllıllıllıllıllıllıllılilıtelefonununuununununununununuunustirştirştirştirştirisMetinDosyalarararararArararararArarararIrater。Bu Bilgiler,Web sitelerimizinZiyaretçiKullanımınıizleMınıizlemekve web sitesietkinliğihakkındaistatistiksel raporlar raporlarderlemekiçinKullanılır。

BOB体育最新下载安装Mecmesin web siteleri,ÇerezlerEtkinleştiristiğindeeniyişekildeçalışacakakakicekildetasarlanmıştır。BuBölümde,bir MeBOB体育最新下载安装cmesin网站ZiyaretettiğinizdegangizerezerizlerinAyarlanabileceğiBunlarınnasınnasınasınasınasınası@iönetileceğihakkındahakkındadaha daha daha daha fazlabilakibulacakebulacaksaksaksaksaksashinız。

ÇerezlerçevrimiçiTercihlerinizhakkındakibilgileri kaydeder ve web sitelerimizialanlarınınızaGöredüzenlemizeyardımcıyardımcıolur。ÇerezlerTarafındanSağlananBilgiler,SitelerimiziKullanımınızıAnalizetmize ve size size daha iyi birkullanıcıdeneyimisunmamızayardımcıyardımcıolabilir。

web sitelerimizdefarklıTürdeçerezlerKullanıyoruz:

 1. Temel Veya'Kesinlikle gerekli'jerzler

  Bunlar,websitelerimizinçalışmasıiçinGerekliolançerezlerdir。Buçerezlerolmadan web sitelerimizinbazıBölümleriçalışmaz。buçerezlerweb sitemizde neredeolduğunuzutakip etmez ve pazarlamaamacıylasizinle sizinle ilgili bilgi toplamaz

 2. Analitik PerformansÇerezleri

  Analitik PerformansÇerezleri,web sitelerimizinperformansınıizlemekiçinKullanılır;Örneğin,SayfaGörüntülemeMelemeSayısınıvebir web seesinin sahipingolduğuBenzersizkullanıcılarınSeısısınıBelirlemekiçin。Web AnaliziHizmetleriüçüncüncütaraflarcatasarlanabilir veişletilebilir。Bu çerezler tarafından sağlanan bilgiler, kullanıcı davranışı modellerini analiz etmemize olanak tanır ve bu bilgileri kullanıcı deneyimini geliştirmek veya web sitesinde bakım gerektirebilecek alanları belirlemek için kullanırız.bilgiler anonimdir(Yani,SiziTanımlamakiçinkullanılamazVeAdınızVee-posta e-posta adresiniz gibikişiselBilgileriiçermez)

 3. hedefleme veyareklamçerezleri

  ayrıca,web sitelerimizden youtubegibiüncüncütarafweb sitelerine,daha sonra web sitelerinizde sitelerinizde size sitelerinizde reklamyayınlamakiçinziyaretinizle iilgili bilgili bilgili bilgileri bilgileri bilgileren kullanabilenbağlantılantıeklantıekliyoruz。BOB体育最新下载安装mecmesin'inbuçerezlerüzerindeKontrolüveyaYükümlülülüuğüyoktur,bu nedenle daha fazla bilgiiçinilgiliüsivouncüncüncüncüncüncüncüncüncüncourafıtarafınçerezerezerezpitikasınınıkontrolettrol etmelisiz。

  Daha Fazla BilgiIçinwww.allaboutcookies.orgVeyawww.youronlinechoices.euAdresini Ziyaret Edin。tarayıcınızıçerezlerikabul etmeyecekekilde ayarlayabilirsiniz veyukarıdakiweb siteleri siteleri大小çerezerizlerizleritarayıcınızdaninnasılkaldıracaracaðıracağinzınızısöyler。Ancak,Bazıdurumlarda web网站ÖzelliklerimizdenBazılarıSonuçoularakCasalışmayabilir。Webtarayıcınızdakigizli modu kullanarakkişiselVerileraçıkinklamadanweb sitelerimizedeGözatabilirsiniz。

diğerweb sitelerinebağlantılar

BOB体育最新下载安装Mecmesin Web Siteleri,Mecmesinüzerindekontrol sahibi olmayandiğerwebsitelerineBağlantıVerebilir。butürwebsitelerininiçeriğindenveya kendi gizlilikuygulamalarındanveyakullanıcılarıhakkındakibilgilerinişlenmebiçimindenbiçimindenbiziminden biziminden bizsorumludeğiliz。Budiğerweb sitelerinikullanımınızdanherhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz。Bu bağlantıların her zaman çalışacağını garanti edemeyiz.Bu web sitesi operatörlerinin kişisel ve gizli bilgilerinizi nasıl toplayabileceğini, saklayabileceğini ve kullanabileceğini anlamak için her zaman ziyaret edebileceğiniz herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin gizlilik ve gizlilik politikasını dikkatle gözden geçirmelisiniz.

Web Sitelerimizdeki Bilgiler

BOB体育最新下载安装Mecmesin'in Web Sitelerinde yer Alan bilgilerindoğruuveuncelolmasınınınılamakiçinmakiçinMakulçabayıGöstereceğiz,ancak herhangi biryanlıkebiryanlıkveykveya eksikiklikikinekikikliki eksikikliki ekine eksikikin herhangi bir sorumluluk kabul埃德米兹。

fiyat ve stok durumubilgileriöncedenbildirilmeksizindeğiştirilebilirir。BOB体育最新下载安装Mecmesin,Web Sitelerimizden Herhangi birinikullanithmanınBirsonucu olarakortayaçıkanHangiBirKayıp,hasar veyarahatsızlıktanDolayıktanDolayıktanDolayısorumlululululululukkabul kabul etmez。

BOB体育最新下载安装Mecmesintarafındanyapılanherhangi birsatışıveyahiz hizmet tedariki standarttedarikşartvekoşullarınatabiolacaktır。

泰利夫·哈基(TelifHakkı)

Metin,Grafik,徽标,PdfveDiğerBelgeler,Resimler,HareketliGörüntülerVeVide corth vies corth vide veriold dahil dahil ancak bunlarlasinırarlıolmamakıolmamaküzereTümiçeriBOB体育最新下载安装kiçerikBuiçerik,MeBOB体育最新下载安装cmesin'inAçıkIzniOlmadan ticari ticari olmayanamaçlarlaKullanılabilir,Ancak Mecmesin'e bir bir bir bildirim eklemeniz gerekir。BOB体育最新下载安装Mecmesin'inYazılıIzniOlmadanIçerikTicariamaçlarlaKopyalanmalı,YenidenYayınlanmalıVeyaYenidenDağıtağıtiadılmamalılmamalır。

BOB体育最新下载安装Mecmesin telifhakkıkorumalıMateryaliçoğaltmaizni,bu websiteSindeüçüncüncünfararınTelifhakkıoalaraktanımlananHiçbirakbirMateryaly kapsamaz。ButürMateryalleriçoğaltmaYetkisi,Ilgili telifhakkıakkısahiplerindenalınmalır。BOB体育最新下载安装Mecmesin网站塞林登veiçeriğindendoğanTümFikriMülkiyethaklarıMecmesinve ilgili lisans lisans verenlerine aittir。

Güvenlik

Kişisel bilgileriniz veritabanı sistemlerimizde saklanır ve bize ifşa edilen bilgilerin güvenli, doğru ve güncel olmasını ve yalnızca amaçlarına uygun olduğu sürece saklanmasını sağlamak için uygun fiziksel, elektronik ve yönetimsel prosedürlere sahibiz.Kullanılır。

KontrolümüzAltındakiKişiselVerilerikorumakiçingüvenlikpolitikaları,kurallarıveteknikÖnlemleruyguladık:

 • YetkisizErişim
 • uygunsuzkullanımveyaaçıklama
 • Izinsizdeğişiklik
 • YasadışıYıkımVeyakazarakayıp

KişiselVerilereerişimiOlanveKişiselVerilerinişlenmesiileIlişkilişkiliolanTümçalışanlarışanlarışanlarısanlarızVeveriişlemcileRimiz,ziyyaretaretizinkişiseleririmizinkişiselerInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInInirürürürürürü

BilgilerinizeErişimVeDüzeltme

hakkınızdaTuttuğumuzBilgilerinbirKopyasınıistemehakkınaSahipsinizve uygun olan yerlerde verilerin silinmesini,değiistirilmesiniveyaştirilmesiniveyatamammlanmasın马马马马马马马马马马马说。

hakkınızdasaklayabilecetğimizKişiselverilerin meBOB体育最新下载安装bob手机官网登陆cmesin ltd'deki veri koruma goruma gourevlisine yazarakokunmasının天iSteyebilirsiniz。Bu BilgilerivermedenÖncekimlikKanıtıiSteyebiliriz。

TümKonuErişimisteklerine gereksiz gecikmeler Olmadan,Ancak en az bir ayiçindeYanıtverilecektir。biridariücrettalep etme veyaaçıkçaAsılsızveyaaşırıtaleplere cevap vermeyi reddetmehakkımımızısaklıtutarız。ÇokSayıdaVeyakarmaşıkveritalebiiçin,yanıtSüresinigerekirse 2 ay daha daha uzatabiliriz。

hakkınızdaTuttuğumuzVerilereitiraz etmehakkınaSahipsinizve uygunolduğunda,bilgilerinyanlışolmasıSolmasıummasıdorilumunda verilerindulelerinidüzeltilertilmesiniveyakaldırmasırmasırmasınınınınılase-laylayabilirsiniz。lütfenitiraz edersenizyukarıdakiyarlarıyerine getirmeyereneğimizietkileyebileceğiniunutmayın。

gizlilikveçerezlerpolitikamızdaDeğişiklikler

GizlilikveçerezlerpolitikamızıDüzenliololakgözdenGeçiriyoruzvencellemeleri bu websayfasınayerleştireceğiz。Bu GizlilikVeçerezlerPolitikasıen Son 07/12/2018 TarihindeGüncellenmiştir。Feragatnameler,GizlilikveçerezlerPolitikamızIle的瓦尔特拉尔·沃卡尔(da dahil olmak

bizimlenasıliletişimeGeçilir

GizlilikPolitikamızVeyahakkınızdaTuttuğumuzBilgilerhakkındaherhangi bir sorunuz varsalütfenbizimle bizimleiletişimegeçin:

info@BOB体育最新下载安装mecmesin.com adresineE-PostaGöndererek

Veya BizeYazın:

bob手机官网登陆
牛顿埃维
SpringCopseïşParkı
Slinfold
巴特·苏塞克斯
RH13 0SZ
BirleşikKrallık